phukiendienanh.com

Steadicam VN2000

2.750.000 đ

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Sản phẩm Steadicam VN2000 carbon

Không có văn bản thay thế tự động nào.


Sản phẩm chuyên nghiệp cân bằng rất tốt

Dùng được cho cả máy quay và máy ảnh

Tải: 0.8 - 4.5 kg

Chất liệu thân carbon rất bền nhẹ cứng

tay cẩm di chuyển trượt lên xuống được rất linh động


Không có văn bản thay thế tự động nào.





Steadicam VN2000